قیمت ایمپلنت کامل دندان

قیمت ایمپلنت کامل فک بالا و پایین 1403 + شرایط اقساط

قیمت ایمپلنت کامل فک بالا و پایین بدون روکش در مرکز ایمپلنت شرق تهران از 150.000.000 تومان تا 250.000.000 تومان می باشد. قیمت ایمپلنت فک بالا کامل نیز از 60.000.000 تا 100.0000.000 تومان می باشد. قیمت ایمپلنت فک پایین نیز در همین بازه 60.000.000 تومان تا 100.0000.000 تومان برای کل فک پایین می باشد.

ادامه مطلب