دانستنی های دندانپزشکی

بلیچینگ

بلیچینگ یا سفید کردن دندان ها ، سفید کردن شیمیایی دندان هاست. در این روش رنگدانه های موجود در دندان که موجب بدرنگی دندان ها شده باشند با استفاده مواد شیمیایی مخصوص از بین می روند و دندان ها سفید می شوند. نکته مهم در بلیچینگ این است که در این روش دندان از یک مقدار مشخص ( تقریباً به اندازه ی سفیدی چشم های همان فرد ) سفیدتر نخواهد شد. در صورتی که دوست دارید دندان های شما به میزان زیادی سفید شوند بهترین درمان برای شما لمینت می باشد.

ایمنی و کارایی بلیچینگ

ایمنی و کارایی بلیچینگ در تغیر دادن رنگ دندان ها بطور علمی اثبات شده است. مسئله مهم در بلیچینگ شامل تشخیص علل تغیر رنگ دندان ، ارزیابی انتظارات بیمار و توضیح درمان های مختلف به بیمار است.

بلیچینگ و اصلاح طرح لبخند

در حال حاضر سفید کردن دندان ها یکی از مهم ترین روش های بهبود زیبایی دندان می باشد این درمان بیشتر از آن جهت دارای اهمیت است که محافظه کارانه و بدون آسیب رساندن به نسج سالم دندان انجام میگیرد.

ترکیب بلچینگ به همراه کامپازیت و پرسلن در مقایسه با درمان های مخرب قدیمی بسیار مناسبتر می باشد. درمان های مخرب تر نتایج بیولوژیکی منفی ، برداشت بخش زیادی از بافت دندان ، هزینه و درمان بیشتر را در پی خواهد داشت.

– تغیر رنگ دندان ها میتواند دارای منشاء داخلی یا خارجی باشد.
– مواد شیمیایی مثل پراکسید هیدروژن ، کاربامایدپراکسید و پربورات سدیم بعنوان مواد سفید کننده دندان بکار میروند.
– درمان سفید کردن دندان برای دندان های خیلی حساس ، زنان باردار و دوران شیردهی ، افراد با سابقه آلرژی تحلیل شدید لثه توصیه نمی شود.
– درواقع بلیچینگ یک پروسه شیمیائی شامل اکسید و شکسته شدن مواد آلی و به دنبال آن تولید ترکیبی کوچکتر است این مولکول های کوچک نسبت به مولکول های بزرگتر ابتدائی روشن تر هستند.

بازگشت به لیست