دانستنی های دندانپزشکی

فیشور سیلانت

درمان فیشور سیلانت دندان های دائمی کودکان 12-6 ساله

شیار های سطح جونده دندان های دائمی بدلیل اینکه محل مناسبی برای رشد باکتریها هستند و غالبا بخصوص کودکان قادر به تمیز کردن این شیار ها نیستند بسیار مستعد به پوسیده شدن هستند برای پیشگیری از پوسیدگی دندان ها در سطوح صاف بهترین کار مسواک زدن و نخ کشیدن است اما برای شیارهای سطح جونده فیشور سیلانت بهترین درمان است.

این شیارها بدلیل اینکه در کودکان عمیق و قادر به تمیز کردن آنها نیستند بسیار مستعد به پوسیدگی هستند مشکل دیگر مرتبط با این پوسیدگی ها این است که در ابتدا قابل تشخیص نیستند.

با استفاده از مواد مسدود کننده این شیار ها و فرو رفتگی ها بسته می شوند زمانی این درمان موثر است که بلافاصله پس از رویش دندان شیارها بسته شود.

بازگشت به لیست